erfgenaam.jpg

ERFGENAMEN

Ubilex adviseert en beheert de auteursrechten en naburige rechten van erfgenamen van kunstenaars en biedt hierbij een volledige juridische en administratieve begeleiding. Gaande van:
 

  • Algemene bijstand bij contracten en onderhandelingen over licentie-, distributie- en exploitatiecontracten

  • Publishing

  • Fiscale optimalisatie

  • Royalty controles, rechtenadministratie en opvolging van de collectie en verdeling via beheersvennootschappen

  • Endorsements en sponsorships

  • Bescherming van intellectuele eigendom

  • Optreden tegen copyrightinbreuken via gerechtelijke procedures en bemiddeling