Zooming on Tablet

MEDIA

Tv, radio, streaming, sociale media, virtual reality, augmented reality: in deze media komen regulering door overheden, vrije concurrentie, vrijheid van meningsuiting, intellectuele eigendomsrechten en privacy steeds meer onder de aandacht. Oude media en nieuwe media bevinden zich op het kruispunt van meerdere fundamentele rechten en vrijheden die met elkaar in conflict komen.

De juiste juridische benadering van nieuwe concepten, zakenmodellen, producten en diensten is cruciaal; bij verandering moeten ethische en juridische interpretaties van nieuwe concepten zorgvuldig bestudeerd en voorbereid worden, gezien de impact op lange termijn, zowel economisch als maatschappelijk. Bij de introductie van nieuwe media onderzoeken wij de verhouding ervan met het recht, en zien wij of en hoe zij kunnen beantwoorden aan de vereisen van het recht.